Poradnie

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub pod numerem telefonu 89 741 94 54

Rejestracja do poradni 

Rejestracja pacjentów do:

  • Poradni Urazowo – Ortopedycznej,
  • Poradni Chirurgii Ogólnej,
  • Poradni Diabetologicznej,
  • Poradni Kardiologicznej

Odbywa się osobiście w Izbie Przyjęć Szpitala (hol główny Szpitala) lub telefonicznie pod numerem telefonu  89 741 94 54.

Rejestracja pacjentów do:

  • Poradni Ginekologiczno – Położniczej

odbywa się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 741 94 89:

  • poniedziałek w godzinach 10.00 – 15.00,
  • wtorek w godzinach 14.00 – 18.00,
  • środa w godzinach 10.00 – 14.00,

W pozostałe dni tygodnia Poradnia Ginekologiczno – Położnicza (czwartek i piątek)  rejestracja odbywa się osobiście w Izbie Przyjęć Szpitala (hol główny Szpitala) lub telefonicznie pod numerem telefonu  89 741 94 54.

Zespół Poradni Specjalistycznych działających w strukturze Szpitala udziela świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z  Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

Informacje dotyczące rejestracji można uzyskać telefonicznie lub osobiście zgodnie z poniższą listą:

Poradnia Urazowo – Ortopedyczna przy Szpitalu Mrągowski im. Kajki, finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci są przyjmowani w gabinecie na parterze w budynku administracji vis a via Szpitala. Dostęp do Poradni jest ułatwiony przez podjazd przygotowany dla pacjentów poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

Rejestracja odbywa się  telefonicznie lub osobiście. Podstawą przyjęcia jest skierowanie do poradni specjalistycznej, które wystawia  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz POZ/lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej albo szpitala, który ma kontrakt z NFZ. Karta informacyjna leczenia szpitalnego, szpitalnego oddziału ratunkowego nie stanowi skierowania do Poradni.

Poradnia jest czynna trzy razy w tygodniu :

Poniedziałek w godzinach    13.00 – 17.00

Wtorek w godzinach            9.00 – 14.00

Środa w godzinach             13.00 – 17.00

Pacjenci przyjmowani w Poradni mają możliwość leczenia operacyjnego w naszym Szpitalu, będącego kontynuacją leczenia zachowawczego, podjętego w poradni. Przez rozszerzającą się gamę zabiegów operacyjnych szczególnie wykonywanych metodą artroskopową i przez zastosowanie dostępów małoinwazyjnych jesteśmy w stanie zaproponować pacjentom nowoczesne metody leczenia.

Poradnia Urazowo – Ortopedyczna zajmuje się urazami i chorobami narządu ruchu: kości, stawów, mięśni, ścięgien, więzadeł. W poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej diagnozujemy i leczymy urazy: złamania kości, skręcenia i zwichnięcia stawów, urazy ścięgien, choroby zwyrodnieniowe stawów, zmiany zapalne i zwyrodnieniowe okołostawowe, choroby kości, choroby przeciążeniowe narządu ruchu, dobieramy przedmioty ortopedyczne, kwalifikujemy do operacji.

Czynimy wszelkie starania, aby okres oczekiwania do poradni oraz na zabiegi operacyjne nie przekraczały 3 miesięcy, aby nasi pacjenci w jak najkrótszym czasie mogli być skutecznie leczeni.

Jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, każdy pacjent ma możliwość zapisania się na listę oczekujących na świadczenie medyczne. Informacja pod numerem telefonu 89 741 94 – 54

Zachęcamy pacjentów do korzystania z usług naszej Poradni

Rejestracja: 89 741 94-54
Poradnia: 89 741 94-28

Poniedziałek w godzinach 13.00 – 17.00
Wtorek w godzinach 9.00 – 14.00
Środa w godzinach 13.00 – 17.00

W poradni przyjmują doświadczeni specjaliści ortopedzi:
Lek. med. Piotr lwulski
Lek. med. Sławomir Osiński
Lek. med. Rybołowicz Michał

Personel medyczny sprawujący opiekę pielęgniarską:
Kulik Elżbieta
Dziawer Artur
mgr Choruży Halina

Poradnia chirurgii ogólnej specjalizuje się w udzielaniu porad, diagnostyce jak i leczeniu patologii w obrębie jamy brzusznej, klatki piersiowej, głowy, szyi oraz tarczycy.

Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście. Podstawą przyjęcia jest skierowanie do poradni specjalistycznej, które wystawia  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz POZ/lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej albo szpitala, który ma kontrakt z NFZ.

Karta informacyjna leczenia szpitalnego, szpitalnego oddziału ratunkowego nie stanowi skierowania do Poradni.

Przyjęcia pacjentów odbywają się :

Wtorek w godzinach 15.00 – 18.00

Środa w godzinach 9.00 – 12.00

Czwartek w godzinach 10.00 – 14.00

Piątek w godzinach 10.00 – 12.00

Jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, każdy pacjent ma możliwość zapisania się na listę oczekujących na świadczenie medyczne. Informacja pod numerem telefonu 89 741 94 – 54

Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów do korzystania z usług naszej Poradni.

Rejestracja: 89 741 94-54
Poradnia: 89 741 94-28

Wtorek w godzinach 15.00 – 18.00
Środa w godzinach 9.00 – 12.00
Czwartek w godzinach 10.00 – 14.00
Piątek w godzinach 10.00 – 12.00

W poradni przyjmują doświadczeni specjaliści chirurdzy:
Lek. med. Janusz Michałowski
Lek. med. Barbara Sudak-Biały
Dr n. med. Wojciech Kozłowski
Lek. med. Jacek Praszkiewicz

Personel medyczny sprawujący opiekę pielęgniarską:
Dziawer Artur
mgr Choruży Halina
Wilkowska Jolanta
Miklusz Anna

W  Poradni Ginekologiczno – Położniczej opieką otaczamy kobiety w każdym wieku.

W naszej poradni świadczone są usługi w ramach opieki ambulatoryjnej w zakresie schorzeń narządu rodnego – miedzy innymi profilaktyka zdrowotna, poradnictwo antykoncepcyjne, opieka nad pacjentką z chorobą nowotworową narządu rodnego, z problemem nieotrzymania moczu, stanami zapalnymi narządu rodnego. Obejmujemy pełną opiekę położniczą  kobietę ciężarną od początku ciąży aż do jej rozwiązania oraz opiekę w okresie połogu.

 

Ważne jest, aby pamiętać o regularnych wizytach u ginekologa, co najmniej raz do roku, aby wykonać niezbędne badania takie jak : cytologia i badanie gruczołu piersiowego (zwłaszcza dotyczy to pań w wieku powyżej 45 roku życia). Systematyczne kontrole u lekarza pomagają zapobiegać groźnym chorobom i wykrywać je w najwcześniejszej fazie, kiedy są największe szanse na  ich wyleczenie.
Poradnia świadczy usługi z zakresu : profilaktyki i promocji zdrowia, opieki nad kobietą ciężarną, antykoncepcji  leczenia zaburzeń hormonalnych, profilaktyki i diagnostyki chorób szyjki macicy, stanów zapalnych i nowotworów narządów płciowych, opieki nad kobietą w okresie menopauzy.
W ramach Poradni zapewniamy naszym pacjentkom dostęp do pełnej diagnostyki i leczenia kobiet w okresie menopauzalnym, leczenia zmian chorobowych w zakresie szyjki macicy, ocena i dobór środków antykoncepcyjnych, diagnostyka ultrasonograficzna sutków oraz diagnostyka ultrasonograficzna narządu rodnego sądą dopochwową.

Nasza Poradnia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przystąpiła do Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat, ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego.  Lekarz na podstawie wywiadu ocenia czynnik ryzyka wystąpienia nowotworu szyjki macicy i pobiera materiał do badania cytologicznego. Jeśli wynik jest nieprawidłowy pacjentka otrzymuje skierowanie na dalszą, pogłębioną diagnostykę  (kolposkopia, badanie histopatologiczne wycinków).

Natomiast kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez naszego lekarza specjalistę.

Lekarze specjaliści  położnictwa i ginekologii  przyjmujący w poradni :

lek. med. Robert Simson  –  poniedziałek w godzinach 10.00 – 15.00

lek. med. Antoni Sokołowski   –  wtorek w godzinach 14.00 – 18.00

–  środa w godzinach 8.30 – 11.30

Rejstracja do Poradni Ginekologiczno – Położniczej odbywa się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 741 94 89:

• poniedziałek w godzinach 10.00 – 15.00,

•wtorek w godzinach 14.00 – 18.00,

•środa w godzinach 10.00 – 14.00,

W pozostałe dni tygodnia Poradnia Ginekologiczno – Położnicza (czwartek i piątek)  rejestracja odbywa się osobiście w Izbie Przyjęć Szpitala (hol główny Szpitala) lub telefonicznie pod numerem telefonu  89 741 94 54.

Jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, każdy pacjent ma możliwość zapisania się na listę oczekujących na świadczenie medyczne. Informacja pod numerem telefonu 89 741 94 54

Serdecznie zapraszamy wszystkie pacjentki do korzystania usług naszej Poradni

Rejestracja: 89 741 94-54
Poradnia: 89 741 94-28

Poniedziałek w godzinach 10.00 – 15.00
Wtorek w godzinach 14.00 – 18.00
Środa w godzinach 8.30 – 11.30

Lekarze specjaliści położnictwa i ginekologii przyjmujący w poradni:
Lek. med. Robert Simson
Lek. med.Antoni Sokołowski

Położna sprawująca opiekę:
Marzenna Płocharska

Poradnia Kardiologiczna realizuje bezpłatne usługi kardiologiczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Diagnozujemy i leczymy choroby serca i układu krążenia. Zajmujemy się leczeniem takich schorzeń jak niewydolność krążenia, nadciśnienie  tętnicze, choroba wieńcowa czy zaburzenia rytmu serca.

W poradni kardiologicznej przyjmuje specjalista kardiolog – Blanka Neumann – Mgeładze która współpracuje ze specjalistycznymi ośrodkami kardiologicznymi.

Przeprowadzone badania diagnostyczne w ramach poradni pozwalają na zdiagnozowanie wielu schorzeń układu krążenia : zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń związanych z wiekiem (miażdżyca naczyń krwionośnych).

Wykonywane badania to :

– EKG spoczynkowe (badanie czynności serca bez obciążenia)
– EKG wysiłkowe (badanie czynności serca przy obciążeniu)
– Badanie metodą Holtera (całodobowy zapis rytmu mięśnia sercowego)
– Echo serca (podgląd mięśnia sercowego aparatem USG)

Rejestracja odbywa się  telefonicznie lub osobiście. Podstawą przyjęcia jest skierowanie do poradni specjalistycznej, które wystawia  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz POZ/lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej albo szpitala, który ma kontrakt z NFZ.

Karta informacyjna leczenia szpitalnego, szpitalnego oddziału ratunkowego nie stanowi skierowania do Poradni.

Przyjęcia  pacjentów  odbywają się :

Poniedziałek w godzinach 14.00 – 18.00

Wtorek w godzinach 14.00 – 18.00

Czwartek  w godzinach 10.00 – 14.00

Jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, każdy pacjent ma możliwość zapisania się na listę oczekujących na świadczenie medyczne. Informacja pod numerem telefonu 89 741 94 – 54

Zachęcamy pacjentów do korzystania z usług naszej Poradni.

Rejestracja: 89 741 94-54
Poradnia: 89 741 94-28

Poniedziałek w godzinach 14.00 – 18.00
Wtorek w godzinach 14.00 – 18.00
Czwartek w godzinach 10.00 – 14.00

W poradni kardiologicznej przyjmuje specjalista kardiolog:
Lek. med. Blanka Neuman – Mgeładze

Personel medyczny sprawujący opiekę pielęgniarską:
Grażyna Klimek

Z przyjemnością informujemy, iż w strukturze naszego Szpitala  w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia od 2009 roku działa Poradnia Diabetologiczna.

Poradnia Diabetologiczna świadczy szereg usług skierowanych do pacjentów chorujących na cukrzycę. Nasza Poradnia zajmuje się diagnostyką, leczeniem ambulatoryjnym, edukacja pacjentów chorych na cukrzycę i ich rodzin w zakresie stosowania diety, przyjmowania leków, podawania insuliny, oznaczenia poziomu cukru, stosowania wysiłku fizycznego, postępowania w razie hipoglikemii, hiperglikemii oraz zapobiegania powikłaniom wczesnym i późnym.

Zakres działania  naszej Poradni obejmuje :

1. Leczenie cukrzycy 1 i 2 typu,

2. Leczenie cukrzycy ciążowej,

3. Leczenie choroby metabolicznej,

4. Leczenie otyłości,

5. Edukacja pacjentów z w/w chorobami.

Rejestracja odbywa się  telefonicznie lub osobiście. Podstawą przyjęcia jest skierowanie do poradni specjalistycznej, które wystawia  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz POZ/lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej albo szpitala, który ma kontrakt z NFZ. Karta informacyjna leczenia szpitalnego, szpitalnego oddziału ratunkowego nie stanowi skierowania do Poradni.

Przyjęcia  pacjentów  odbywają się :

Poniedziałek w godzinach 14.00 – 18.00

Wtorek w godzinach 10.00 – 14.00

Czwartek  w godzinach 14.00 – 18.30

Jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, każdy pacjent ma możliwość zapisania się na listę oczekujących na świadczenie medyczne. Informacja pod numerem telefonu 89 741 94 – 54

Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów do korzystania z usług naszej Poradni.

Rejestracja: 89 741 94-54
Poradnia: 89 741 94-28

Poniedziałek w godzinach 14.00 – 18.00
Wtorek w godzinach 10.00 – 14.00
Czwartek w godzinach 14.00 – 18.00

W poradni przyjmuje specjalista diabetolog:
Lek. med. Anna Berak – Mosiej

Personel medyczny sprawujący opiekę pielęgniarską:
mgr Halina Choruży, specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego